Stop de betutteling!


In september 2018 werd door de gemeenteraad, behalve de VVD Katwijk, opgeroepen tot het instellen van vuurwerkvrije zones in de gemeente Katwijk. Argumenten hiervoor waren onder meer een vermindering van schade en rust rondom verzorgingstehuizen. Nu blijkt dat de schade hiermee niet minder wordt, omdat dit met name plaatsvindt in aanloop naar de jaarwisseling. Daarnaast hebben zorginstellingen aangegeven geen behoefte te hebben aan vuurwerkvrije zones. Kortom: er wordt een oplossing bedacht voor een niet bestaand probleem. Bovendien heeft de politie nadrukkelijk aangegeven géén capaciteit te hebben om hierop te handhaven.

Er worden nu twee varianten voorgelegd aan de gemeenteraad: vuurwerkvrije zones in een aantal parken in Katwijk of vrijwillige vuurwerkvrije zones. De VVD Katwijk staat voor de vrijwillige vuurwerkvrije zones, waarbij bewoners met elkaar het initiatief kunnen nemen om geen vuurwerk af te steken of juist een locatie kunnen bepalen om wél vuurwerk af te steken. Dit kan bijvoorbeeld door middel van de buurt-WhatsAppgroepen. Op deze manier leggen we de regie bij bewoners, die prima met elkaar kunnen bepalen wat er in hun straat of buurt nodig is. Daar is geen betutteling voor nodig zoals de partijen Durf en ChristenUnie dat voorstelden in hun motie.

Meer informatie is HIER te vinden.