Motie: elektrische auto's over de Verlengde Westerbaan

Binnenkort wordt er gestart met de aanleg van een fietspad door de duinen, tussen de Cantineweg naar de Laan van Nieuw Zuid. Dit fietspad is onderdeel van een sneller traject van Leiden naar Katwijk (aan Zee) en ontlast onder meer de Zeeweg. Wat ons betreft is dit dé kans om de weg niet alleen voor fietsers, maar ook voor elektrische voertuigen toegankelijk te maken.

Al jaren bestaan er plannen voor een zuidelijke, derde ontsluitingsweg aangesloten op de Meeuwenlaan of de Laan van Nieuw Zuid, maar vanwege milieueffecten kan dit tot op heden niet uitgevoerd worden. Nu er wél een fietspad komt, is het uit praktische overwegingen en om kosten te besparen het beste om nu het fietspad te combineren met een weg voor elektrische voertuigen. Tijdens de Algemene Beschouwingen van vandaag vragen we het college in een motie dan ook om hier werk van te maken.

Eerder vandaag kwam bovendien het bericht naar buiten dat het fietspad door de duinen geen probleem vormt voor de aanwezige planten en dieren in het gebied. Dit toont des te meer aan dat nu het juiste moment is om niet alleen een fietspad, maar ook een weg voor elektrische auto's aan te leggen. De motie is te lezen in de bijlage.