De bieb: een onderwerp waar geen eind aan komt


De locatie Noordzeepassage voor de nieuwe bibliotheek gaat niet door. De VVD Katwijk riep het volgende al tijden: er is geen draagvlak onder de bevolking, er is geen draagvlak onder de bewoners van de Noordzeepassage, de kosten zijn veel te hoog en de locatie is gewoon slecht. Dat de bewoners het echt niet wilden bleek ons al toen wij, als enige partij, langs de deuren gingen om het ze gewoon persoonlijk te vragen. De reacties waren ronduit negatief. Dat dit bij het college pas vorige week duidelijk werd is bezwaarlijk. Er is dan eerder niet goed geluisterd. Maar goed, luisteren naar de bevolking werd sowieso niet gedaan. De Katwijkse bevolking heeft met de verkiezingen al aangegeven dat er geen draagvlak was, zie alleen maar wat de uitkomst van de stemwijzer was, en toch bleef de locatie hetzelfde. Deze tunnelvisie is het college en de coalitiepartijen uiteindelijk opgebroken.


Wat nu? Uit alle rapporten, ramingen en discussies van de laatste jaren blijkt dat een locatie in het directe centrum, zoals het college en de coalitiepartijen dat graag zouden willen, niet haalbaar is. Er is geen draagvlak én het gaat te veel kosten. Dit realiseren deze partijen zich nu eindelijk ook. De zoektocht naar een locatie moet dus worden verbreed. In dat geval komen we weer terug bij wat de VVD Katwijk altijd al aangaf: kijk toch eens beter wat je op de bestaande plek van de bibliotheek op de Schelpendam kan bereiken! Realiseer je dat je misschien niet alle ambities kunt waarmaken. Niet iedereen kan minister-president worden, niet iedereen kan een topsporter worden, en niet elke bibliotheek kan een Kunst en Cultuurcentrum met horeca, muziekschool, K&O etc. worden. En dat hoeft ook niet! Het gaat er om dat je zoveel mogelijk doelen kan bereiken met de middelen die tot je beschikking staan.

De tijden veranderen en dat vraagt ook om andere benaderingen. De één zegt dat daarom 11 miljoen moet worden uitgegeven en de VVD Katwijk denkt dat we daarom voorzichtig moeten zijn met het uitgeven van zoveel geld. Het wil niet zeggen dat wij dé oplossing hebben met de Schelpendam. Een bibliotheek in het geografisch centrum van de gemeente kan ook een optie zijn, maar kijk eerst eens beter naar wat je kan doen op de plek waar de bibliotheek al zit. Zo’n verkeerde benadering is dat niet.