Vragen VVD Katwijk over oversteekplaats N206

De VVD Katwijk vraagt vanavond in de gemeenteraad aandacht voor de verkeersveiligheid bij het kruispunt Hoorneslaan – N206, tezamen met de fracties van ChristenUnie en Durf. Eerder deze week sprak de VVD Katwijk met Richard Verloop, die zich als docent van het Andreas College (locatie Pieter Groen) al een tijd sterk maakt voor een veilige oplossing voor de oversteekplaats.

Volgens Verloop hebben er al vele (vaak niet geregistreerde) incidenten plaatsgevonden bij de oversteekplaats. In de motie vragen we het college om verschillende scenario’s uit te werken en daarbij samen te werken met onder andere de inwoners in de buurt en met het Pieter Groen. Het is duidelijk dat er op dit gevaarlijke punt iets moet gebeuren. Wordt vervolgd!

Update 5 oktober: de motie is aangenomen!