Mogelijk alternatief plannen bibliotheek Katwijk


De
VVD Katwijk heeft afgelopen woensdag een informatief gesprek gevoerd met Ton Frissen, onder meer bekend als organisator van het evenement Haringrock. Eerder dit jaar liet hij weten plannen te hebben voor een (alternatief) cultureel centrum incl. bibliotheek nabij de nieuwe wijk op vliegkamp Valkenburg.

Omdat er nog geen uitgewerkt businessplan ligt, is nog niet duidelijk wat de precieze (jaarlijkse) kosten zullen zijn voor de gemeente. De VVD Katwijk is in het algemeen groot voorstander van particuliere initiatieven, maar we moeten voorkomen dat er iets gebouwd wordt wat uiteindelijk niet succesvol blijkt te zijn en de gemeente onnodig veel geld kost. De fractie zal het plan na het reces verder bespreken en ziet uit naar het businessplan.

Dit idee klinkt voor de VVD Katwijk in ieder geval wel beter dan de huidige plannen voor een nieuwe bibliotheek in Katwijk aan Zee, die inmiddels de 11 miljoen (!) euro lijken te overschrijden. We hopen dan ook dat het college de plannen van Frissen serieus bestudeert op haalbaarheid en als alternatief ziet voor het huidige plan voor een bibliotheek in de Noordzeepassage.