Kies voor doen, kies voor groen!

Recent kwam de vergunningsaanvraag van de provincie Zuid-Holland in de media. Zij hebben een aanvraag gedaan voor de kap van 800 bomen, waarvan 437 zogeheten vergunningsplichtige bomen. De kap hiervan is nodig om de Tjalmaweg (N206) tussen Katwijk en Leiden te verbreden.

Steeds vaker loopt het verkeer hier vast, waardoor verbreding van de Tjalmaweg van groot belang is voor de doorstroming van verkeer. De kap van bomen is hierbij onvermijdelijk. De provincie maakt gebruik van een compensatieplan om de kap te compenseren.

Helaas is Katwijk binnen de bebouwde kom een van de minst groene gemeenten van Nederland. Wij willen dat hier verandering in komt. Een van onze ideeën daarbij is om groen te bevorderen bij de vernieuwing van oude woonwijken én bij de bouw van nieuwe woonwijken, zoals in Valkenburg, door 'natuurinclusief' te bouwen. Dit houdt in dat de natuur wordt geïntegreerd bij de bouw. Denk hierbij aan voorzieningen voor vogels of bijvoorbeeld het 'vergroenen' van daken van huizen. Binnenkort zal de fractie van de VVD Katwijk hierover spreken met verantwoordelijk wethouder Rien Nagtegaal.