Steun VVD Katwijk voor bewoners Valkenburg


De fractie van de VVD Katwijk is afgelopen donderdag akkoord gegaan met een aangepast voorstel voor de herinrichting van de Hoofdstraat en de Katwijkerweg in Valkenburg. Dit aangepaste voorstel is dankzij de inzet van omwonenden tot stand gekomen. In het oorspronkelijke voorstel was er geen voetgangersoversteekplaats ingetekend bij de Schelphoek, terwijl er voor de veiligheid wel behoefte aan is.


Hoewel de gemeenteraad in de commissie unaniem aangaf ook voorstander te zijn hiervan, ging de wethouder aanvankelijk niet akkoord met deze aanvulling, omdat dit volgens hem niet past in een 30km-zone. “Het college kan een goed voorbeeld geven van de beloofde open bestuursstijl, wanneer het zich flexibeler opstelt richting de omwonenden en de gemeenteraad door het voorstel aan te passen”, aldus burgerraadslid Bastiaan Zuyderduyn. Uiteindelijk komt deze oversteekplaats er alsnog dankzij het indienen van een amendement (wijzigingsvoorstel) door de voltallige gemeenteraad. Hiermee wordt gehoor gegeven aan de wens van de Valkenburgse inwoners.