Onduidelijkheid alom na nieuw coalitieakkoord

Afgelopen woensdag is het nieuwe coalitieakkoord gepresenteerd tussen CDA, ChristenUnie, SGP en GemeenteBelangen. Een akkoord met een beperkt aantal concrete plannen. En van de plannen die er zijn, is het onduidelijk hoe deze gefinancierd gaan worden. Daarom vraagt de VVD samen met alle andere oppositiepartijen het nieuwe college om een doorrekening, zodat de raad en de Katwijkse bevolking duidelijkheid krijgen over hoe het college de plannen gaat financieren.

Op donderdag 5 juli wordt het nieuwe college geïnstalleerd en zal gedebatteerd worden over het coalitieakkoord.