Verkiezingsspecial Katwijksche Post / De Rijnsburger

Kies voor doen, stem VVD Katwijk!

Lagere belasting en een efficiënte overheid
Niemand houdt ervan om veel belasting te betalen. De VVD Katwijk ook niet. De gemeente krijgt al veel geld van het Rijk, maar ontvangt nog meer via onder meer de hondenbelasting, de toeristenbelasting en de OZB. De eerste twee willen wij afschaffen en de derde verlagen. Elk jaar levert de OZB de gemeente zo’n 10 miljoen euro op, een bedrag dat omlaag kan door bijvoorbeeld efficiënter te werken als gemeente. Ook willen wij dat er geen geld wordt verspild aan doelloze subsidies: verenigingen en organisaties moeten laten zien waarom ze het geld nodig hebben en duidelijk meetbare resultaten tonen.

Betere verkeersdoorstroming en modern openbaar vervoer
Het aantal inwoners in de gemeente groeit de komende jaren naar 70.000. Ons huidige wegennetwerk kan dit niet meer aan. Hoofdwegen zoals de Rijnstraat (Katwijk), de Brouwerstraat (Rijnsburg) en de Hoofdstraat (Valkenburg) kunnen met de huidige indeling niet langer dienen als doorgaande wegen en moeten veiliger worden gemaakt. Zo vinden wij bijvoorbeeld dat groot vrachtverkeer niet meer door de Brouwerstraat in Rijnsburg mag rijden. Ook willen wij moderner openbaar vervoer, bijvoorbeeld met kleinere milieuvriendelijke bussen die vaker rijden en op meer plekken komen.

Harde aanpak van criminaliteit en politiebureau 24/7 open
Gezien de grootte is Katwijk eigenlijk geen dorp meer. Met zoveel inwoners is het ontzettend belangrijk dat het zo veilig mogelijk blijft. Er zijn plannen om in de regio een politiebureau te sluiten, wat mogelijk die van Katwijk is. Wij willen dat de burgemeester er alles aan doet het politiebureau in Katwijk te behouden. Juist de pakkans zorgt er namelijk voor dat criminelen niet snel toeslaan. Wij willen daarnaast dat het bureau 24/7 bemand is, zodat je er altijd binnen kunt lopen en je veilig kunt voelen in de buurt.

Duurzaam bouwen in de gemeente
Katwijk  kent een groot aantal innovatieve bedrijven en vakmensen. De VVD Katwijk wil samen met hen werken aan een duurzamere gemeente. Wij willen dat de huizen op termijn van het gas af gaan en goed geïsoleerd zijn. Ook willen we genoeg oplaadpunten voor elektrische auto’s. We moeten als Nederland tenslotte de afspraken uit het Klimaatakkoord van Parijs nakomen.

Geen dure, nieuwe bibliotheek in Katwijk aan Zee
Steeds meer partijen willen geen nieuwe, dure bibliotheek mét muziekschool in de Noordzeepassage. De kosten zijn zeer hoog, de locatie is moeilijker bereikbaar dan de huidige hoofdbibliotheek aan de Schelpendam en de muziekschool past er eigenlijk helemaal niet door het geluid dat er vanaf komt. Maar: veel partijen willen wel elders een nieuwe bibliotheek, bijvoorbeeld op het Baljuwplein. Hiervoor zijn de kosten echter (bijna) net zo hoog. De VVD Katwijk wil de huidige bibliotheek aan de Schelpendam behouden. We moeten deze wel vernieuwen en toekomstbestendig maken, maar vervanging is niet nodig én bespaart een hoop geld.

Meer ruimte voor ondernemers en organisaties
De VVD Katwijk wil ervoor zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor ondernemers om zich in de gemeente te vestigen, bijvoorbeeld door bepaalde regels te schrappen en openingstijden te verruimen. Dit is voordelig voor iedereen in Katwijk: ondernemers betalen hier belasting en creëren meer werkgelegenheid voor inwoners. Zo zorgen we voor een lagere werkloosheid in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. De VVD Katwijk is dan ook de echte partij van de arbeid! Bovendien willen we het aanvragen van evenementen makkelijker maken en deze sneller beoordelen.

Tot slot: de VVD Katwijk heeft goede contacten met andere VVD-afdelingen in de regio en kan daardoor echt opkomen voor Katwijk, bijvoorbeeld als het over zaken gaat die over de gemeentegrenzen heen gaan. Alleen door meer om ons heen te kijken kunnen we verandering mogelijk maken.

Kies voor doen, stem VVD Katwijk!