Het woord is aan... de penningmeester

Beste leden en geïnteresseerden,

De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur. De lijsttrekker en de kandidatenlijst zijn vastgesteld, het verkiezingsprogramma is geschreven en het campagneteam is al een tijd aan de slag. Als penningmeester is dit ook de tijd waar het om draait. De afgelopen jaren hebben we zuinig aan gedaan en de overschotten gereserveerd. Desondanks lijkt het erop dat we minder te besteden hebben dan de vorige verkiezingen, onder andere doordat we minder leden hebben en daardoor ook minder contributie ontvangen.

Het campagneteam is echter ambitieus! Als we een mooi verkiezingsresultaat willen behalen moeten we een mooie campagne neerzetten. Voorbeelden zijn borden langs de weg, advertenties in kranten, op de radio, en op social media. Dat kost geld en tussen de huidige middelen en de plannen zit nog een gat. Wij willen u dan ook vragen om aan een mooi verkiezingsresultaat bij te dragen.

Dit kan door een bedrag te storten op de rekening van de VVD Katwijk: NL83 INGB 0004 3888 43, t.n.v. VVD Katwijk. Mochten sommigen onder u trouwens nog niet lid zijn en wel geïnteresseerd, word dan ook lid! Dit kan door op deze link te klikken.

Help Katwijk liberaler te worden!

Jaap van Duijn
Penningmeester VVD Katwijk