"Houd rekening met de toekomst bij aanpassingen van de infrastructuur"

Zijn de plannen voor het HOV wel zo duurzaam en moeten wij half Katwijk aanpassen voor twee minuten tijdwinst? De toekomst van mobiliteit wordt snel anders, er komen elektrische bussen en steeds meer auto’s rijden op elektrische bronnen. Daarnaast is er nog het onbemande vervoer van zelfrijdende voertuigen in de nabije toekomst.

Naar mening van de VVD moeten wij als gemeente het voortouw nemen en samen met de ondernemers van Unmanned Valley gaan nadenken en werken aan een infrastructuur voor onbemande en elektrische voertuigen. Daarmee anticiperen we op de toekomst, en verspelen we geen miljoenen aan aanpassingen die alleen op korte termijn effect hebben.