Oproep: behoud Tripodia voor een breed publiek!

In de begroting voor de komende jaren heeft de gemeente Katwijk jaarlijks geld gereserveerd voor zalencentrum Tripodia. De VVD Katwijk blijft zich er hard voor maken om te zorgen dat Tripodia beschikbaar blijft voor een breed publiek. Elk jaar maken duizenden inwoners van de gemeente gebruik van het zalencentrum, waar allerlei verenigingen hun plaats hebben.

Wij zullen dit volgende week dan ook aan de orde brengen tijdens de Algemene Beschouwingen.