Oppositie boycot sessie bibliotheek

De voltallige oppositie van de Katwijkse gemeenteraad heeft op donderdag 1 juni de sessie met betrekking tot de nieuwe bibliotheek en de muziekschool geboycot. Aanleiding hiervoor was dat het college van CDA, ChristenUnie en SGP op het laatste moment de sessie veranderd had in een informatieve sessie, terwijl een oordeelsvormende sessie gepland stond. De sessie werd na de boycot afgeblazen.

Het college is van mening dat er nog te veel onduidelijkheid bestaat en maakte er hierop een informatieve sessie van. De oppositie, inclusief de VVD, is hier verbolgen over. Volgens de oppositie was alle informatie tijdig aangeleverd. Bovendien is er tijdens de vaststelling van de agenda niet gesproken over een informatieve sessie.

Het college houdt hiermee velen langer in onzekerheid en lijkt tijd te willen rekken alvorens een beslissing wordt genomen. Het heeft er alle schijn van dat de collegepartijen bang zijn voor hun achterban, aangezien velen kritisch staan tegenover de huidige plannen.

Fractievoorzitter Nico van Hoogdalem gaf na afloop een korte reactie: "Insprekers waren deze avond welkom tijdens de oordeelsvormende sessie omtrent de bibliotheek in de Noordzeepassage. Omdat dit normaal alleen zo is bij informatieve sessies, werd er niet veel inspraak verwacht. Door er zo kort van tevoren een informatieve sessie van te maken, is de Katwijkse bevolking niet op tijd en onjuist geïnformeerd."