KATWIJK PRAAT MEE! - Verkeer, Vervoer en Economie.

Op maandag 23 januari houdt de VVD een nieuwe 'KATWIJK PRAAT MEE!' met Gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) en VVD-Tweede Kamerlid Barbara Visser.

Het bestuur van de VVD afdeling Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg nodigt u van harte uit voor een openbare bijeenkomst op 23 januari 2017 in de Roskam aan de Turfmarkt 2 te Katwijk aan den Rijn om 19.30 uur.

De bijeenkomst staat in het teken van de voorbereiding van ons verkiezingsprogramma 2018-2022.

Als onderwerp staat op de agenda : Verkeer, Vervoer en Economie.

De discussie zal voornamelijk gaan over de realisatie van de RijnlandRoute, de mogelijke realisatie van het R-net en een eerdere realisatie van de Noordelijke Randweg.

Ook zullen deze avond, naast onze eigen fractieleden, de heer Floor Vermeulen, VVD gedeputeerde in Zuid-Holland en Barbara Visser, Tweede Kamerlid, aanwezig zijn.

De agenda ziet er als volgt uit:

1. Opening.

2. Inleiding door Floor Vermeulen, Barbara Visser en Nico van Hoogdalem

3. Discussie met aanwezigen.

4. Samenvatting en sluiting.

Wij rekenen op uw komst en bijdrage aan de discussie.