Gemeente financiën

In de vorige periode van de gemeenteraad (2010-2014) nam het college van CDA, CU en VVD het initiatief voor het project "Scherp aan de Wind". Dit project had als doel het ook in de toekomst sluitend houden van de begroting van de gemeente. Na een aantal succesvolle jaren lijkt de fut eruit, zoals de VVD vorig jaar al opmerkte bij de presentatie van de Kadernota 2016.

De jaarrekening 2015 werd gepresenteerd met een voordelig saldo van 1,8 miljoen euro. In werkelijkheid, na aftrek van een aantal technische "voordelen" en het overschot op het nieuwe budget van het Sociaal Domein blijkt er echter een tekort van ruim zes ton. Daarnaast is er zo'n twee miljoen verloren gegaan bij grondexploitaties, met name Haven fase 2. Om die reden heeft de VVD verzocht de controle op de jaarrekening en begroting te verbeteren volgens de methode Duisenberg, die met succes gebruikt wordt in de Tweede Kamer en sinds kort in een aantal gemeenten. De meerderheid van onze raad ziet dit echter niet zitten. De ambities van "Scherp aan de Wind" lijken bij het college dit jaar helemaal verdwenen te zijn, gezien de extra uitgaven op externe inhuur (5 ton), duurste optie verbouwing gemeentehuis (5 miljoen), een megabibliotheek in het centrum (minimaal 11 miljoen) en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Tegelijkertijd kijken we niet meer kritisch naar andere uitgaven en taken, zoals subsidies. Katwijk kan wel wat meer VVD gebruiken.

Bastiaan Zuyderduyn